• Iekštelpās, pie ārdurvīm un novērojumu vietās aizliegts smēķēt!
 • Skolas telpās un teritorijā aizliegts lietot alkoholiskos dzērienus!
 • Neēst nepazīstamas ogas, saknes, sēnes un citus iespējami indīgus augus!
 • Nedzert nevārītu ūdeni un neēst bojātu pārtiku!
 • Aizliegts kāpt kokos, torņos u.c. bīstamās vietās!
 • Izvairīties no kontakta ar dzīvniekiem!
 • Uzmanīgi apieties ar asiem un smagiem priekšmetiem!
 • Saslimšanas gadījumā griezties pie semināra organizatoriem! Par ērču sakošanas gadījumiem nekavējoties ziņot semināra organizatoriem! Elpceļu slimību gadījumā lietot sejas maskas.
 • Pārvietojoties pa ielām un ceļiem, ievērot satiksmes noteikumus!
 • Cienīt privātīpašumu (neiet svešos dārzos un teritorijās)!
 • Ievērot klusumu nakts stundās!
 • Ievērot tīrību semināra teritorijā!
 • Netraucēt novērotājiem! Naktī nespīdināt gaismu (kabatas lukturīšus, zibspuldzes, automašīnu gaismas u.c.) vietās, kur tiek veikti astronomiskie novērojumi!
 • Lāzerpointerus drīkst izmantot tikai ar semināra organizatoru atļauju astronomisko objektu identificēšanai!
 • Neskatīties ar neapbruņotu aci, binokli vai teleskopu uz Sauli bez speciāla tam paredzēta aprīkojuma!

Par iepazīšanos ar amatieru astronomijas semināra “Ērglis” kārtības noteikumiem liecina dalībnieka paraksts semināra reģistrācijas lapā.

Noteikumu neievērošanas gadījumā konkrētā persona atbild par savu drošību un veselību. Organizatori par dalībnieku patvaļīgu rīcību, kas ir pretrunā ar noteikumiem, neatbild un ir tiesīgi to pārkāpējiem pēc attiecīga pārkāpuma konstatēšanas liegt turpmāku dalību seminārā. Astronomijas semināra organizatori