Kļūt par LAB biedru

Kāpēc kļūt par LAB biedru?

Ja Jūsu interešu lokā ir astronomija un ar to saistītās dabaszinātnes, tad Latvijas Astronomijas biedrība (LAB) domāta tieši Jums! Iestājoties LAB, Jūs atbalstīsiet Latvijas astronomijas attīstību, pilnveidosiet savus pasaules priekšstatus. LAB savā vairāk kā pusgadsimtu ilgajā darbības vēsturē apvieno gan aktīvus astronomijas amatierus un profesionāļus, gan pasīvus interesentus – visdažādāko profesiju pārstāvjus visās vecuma grupās, sākot ar skolēniem un studentiem un beidzot ar pensionāriem. LAB galvenais darbības reģions ir Rīga, tās rīcībā ir arī novērošanas bāze Riekstukalnā LU AI Baldones observatorijā. LAB ir organizējusi astronomiskus pasākumus visdažādākajos Latvijas novados. 
Tikai LAB biedri kā pilntiesīgi locekļi piedalās LAB sanāksmēs, biedru sapulcēs (kopsapulcēs) lemjot par biedrības organizatoriskās dzīves jautājumiem. Biedriem pieejami apvienotās LAB un LU Astronomijas institūta bibliotēkas resursi. LAB biedriem bez maksas tiek dota iespēja piedalīties arī debess objektu demonstrējumos LU Astronomiskajā tornī. LAB sanāksmēs lētāk kā veikalos var iegādāties populārzinātniskos gadalaiku izdevumus latviešu valodā – “Zvaigžņotā Debess”, tai skaitā arī iepriekšējos numurus. Iespēja piedalīties vasaras novērošanas nometnes pasākumos u.c. Sadarbība un saskare ar profesionāliem astronomiem ikvienam astronomijas interesantam ļauj meklēt un kopīgi rast atbildes uz saistošiem pasaules izziņas jautājumiem, uzzināt aktualitātes. Biedrības darbības rezultāti ir atkarīgi no individuālo biedru aktivitātēm, katram pēc viņa spējām un interesēm, papildinot savu zināšanu klāstu, ir dota iespēja veicināt astronomija attīstību Latvijā. 
Iesakām Jums pirms lēmuma pieņemšanas par iestāšanos LAB vispirms iepazīties ar mums vairāk, apmeklējot mūsu bezmaksas sanāksmēs – tas Jums neuzliek nekādas tālākas saistības.

Kādas ir LAB biedru finansiālās saistības?

LAB biedra naudas maksa par vienu kalendāro gadu ir 10 EUR.
Studentiem, skolēniem, daudzbērnu ģimenes vecākiem biedra naudas maksa par vienu kalendāro gadu ir 5,00 EUR.
Šī samaksa sedz tikai nelielu daļu no iespējamajiem LAB biedru ieguvumiem (populārzinātniskas lekcijas, debess novērojumi utt.), ja šīs intelektuālās vērtības pārrēķinātu naudas izteiksmē! 
Biedra maksas tiek tērētas galvenokārt dažādu astronomisku pasākumu rīkošanai un atbalstam – ikgadējām skolēnu astronomijas olimpiādēm, amatieru astronomijas semināriem, astronomijas skolotāju semināriem. Protams, LAB priecājas par jebkuriem mantiskiem dāvinājumiem (piem., optiskiem instrumentiem, preses izdevumiem u.tml.). Ar saviem biedra naudas maksājumiem ikvienam ir iespēja atbalstīt astronomiju un tās popularizēšanu Latvijā!
Visus maksājumus varat veikt skaidrā naudā LAB sanāksmju laikā vai ar pārskaitījumu uz LAB bankas kontu:

Latvijas Astronomijas biedrība
Konta numurs: LV60HABA000140J055005
Banka: Swedbank AS
Bankas SWIFT kods: HABALV22

Lūdzu, skaidri norādiet maksājuma mērķi un vēlams Jūsu e-pasta adresi maksājuma apstiprinājuma saņemšanai, piemēram:
Jānis Saulītis j.saulitis@astro.lv – LAB biedra maksa 2014.

Kā kļūt par LAB biedru?

Ja esat nolēmis kļūt par LAB biedru, Jums jāaizpilda LAB biedra anketa un jānosūta LAB pa e-pastu lab@lab.lv vai pastu. Saņemot anketu ar lūgumu uzņemt biedrībā, atbilstoši LAB statūtiem, izvērtējot biedra kandidātu, LAB valde var uzaicināt pretendentu uz pārrunām. Jaunais biedra kandidāts par to tiks drīzumā informēts pa e-pastu vai tālruni.

Papildu jautājumu un neskaidrību gadījumā sazinieties ar mums pa e-pastu lab@lab.lv!

 

Biedra anketa (pdf)