Ātrie radiouzliesmojumi jau kādu laiku ir starp līdz galam neizprastām mistērijām astronomijā. Ātrie radiouzliesmojumi (FRB – angl. Fast Radio Bursts) ir ļoti īsi un īpaši jaudīgi radioviļņu impulsi. Pirmais šāds impulss tika idenitficēts 2007. gadā.

Gravitācijas viļņu detektors LIGO 2020. gada janvārī identificēja divu neitronu zvaigžņu saplūšanas rezultātā radušos gravitācijas viļņus, šis notikums zināms kā GW190425.

Laimīgā kārtā arī CHIME teleskops (Canadian Hydrogen Intensity Mapping Experiment) šajā laika posmā bija darba kārtībā un veica novērojumus. CHIME reģistrēja  FRB 20190425A  uzliesmojumu divarpus stundas pēc GW190425 gravitācijas viļņu notikuma.

Mākslinieka interpretācija par ātrajiem radiouzliesmojumiem. Atsauce: ESO/M. Kornmesser, CC BY

Diemžēl Fermi gamma staru observatorija tajā brīdī atradās Zemei otrā pusē un nevarēja reģistrēt to pašu notikumu. Taču ar lielu pārliecību tiek uzskatīts, ka FRB 20190425A uzliesmojumam ir tieša saistība ar neitronu zvaigžņu saplūšanu un reģisrētajiem GW190425 gravitācijas viļņiem.

Protams, pastāv 5 % iespēja, ka abi notikumi ir tikai sakritība un tie nav saistīti, tāpēc pārliecinošai FRB un neitronu zvaigžņu saplūšanas saistības pierādīšanai ir nepieciešams reģistrēt vairākus šādus notikumus.

Oriģinālā publikācija žurnālā “Nature Astronomy” – An assessment of the association between a fast radio burst and binary neutron star merger | Nature Astronomy

Brīvi pieejamā publikācija arXiv portālā – [2212.00201] An assessment of the Association Between a Fast Radio Burst and Binary Neutron Star Merger (arxiv.org)