Latvijas Astronomijas biedrība Latvijas Astronomijas biedrība
www.lab.lv
Ceturtdiena, 2022.gada 18.augusts, gada 230.diena, atlikušas 135. JD2459809.5 Mēness fāze: 21d

Amatieru astronomijas semināra "Ērglis" kārtības noteikumi

 • Semināra dalībniekiem kategoriski aizliegts lietot alkoholu!
 • Iekštelpās, pie ārdurvīm un novērojumu vietās aizliegts smēķēt!
 • Neēst nepazīstamas ogas, saknes, sēnes un citus iespējami indīgus augus!
 • Nedzert nevārītu ūdeni un neēst bojātu pārtiku!
 • Aizliegts kāpt kokos, torņos u.c. bīstamās vietās!
 • Izvairīties no kontakta ar dzīvniekiem!
 • Uzmanīgi apieties ar asiem un smagiem priekšmetiem!
 • Saslimšanas gadījumā griezties pie semināra organizatoriem! Par ērču
 • sakošanas gadījumiem ziņot semināra organizatoriem nekavējoties!
 • Dalībnieki līdz 18 gadu vecumam ārpus semināra teritorijas drīkst uzturēties tikai kopā ar saviem vecākiem!
 • Pārvietojoties pa ielām un ceļiem, ievērot satiksmes noteikumus!
 • Cienīt privātīpašumu (nelīst svešos dārzos u. tml.)!
 • Ievērot klusumu nakts stundās!
 • Dodoties gulēt, pārliecināties, ka guļamtelpā nav sirseņu vai lapseņu!
 • Ievērot tīrību semināra teritorijā!
 • Netraucēt novērotājiem! Naktī nespīdināt gaismu (kabatas lukturīšus, zibspuldzes, automašīnu gaismas u.c.) vietās, kur tiek veikti astronomiskie novērojumi!
 • Neskatīties ar neapbruņotām acīm, binokli vai teleskopu uz Sauli bez speciāla tam paredzēta aprīkojuma!
 • Izvairīties no krītošiem meteorītiem!
 • Ievērot visus Latvijas Republikā spēkā esošos likumus, tai skaitā gravitācijas likumu!

Par iepazīšanos ar amatieru astronomijas semināra “Ērgļa” kārtības noteikumiem liecina dalībnieka (nepilngadīga dalībnieka gadījumā – arī vecāku) paraksts reģistrācijas lapā. Noteikumu neievērošanas gadījumā konkrētā persona atbild par savu drošību un veselību. Organizatori par dalībnieku patvaļīgu rīcību, kas ir pretrunā ar noteikumiem, neatbild un ir tiesīgi to pārkāpējiem pēc attiecīga pārkāpuma konstatēšanas liegt turpmāku dalību seminārā.

Astronomijas nometnes vadība

Pasākuma kārtības noteikumi (PDF 100kB)

© 2004-2022 LAB www.lab.lv